ஆகஸ்ட் 2014 முதல் ஆகஸ்ட் 2017 வரை ITI-யில் படித்த பயிற்சியாளர்களின் சான்றிதழ்களில் திருத்தம் இருப்பின் 22.02.2018 வரை விண்ணப்பித்து திருத்தம் செய்து கொள்ளலாம் - செய்தி குறிப்பு & விண்ணப்பம் - இங்கே கிளிக் செய்யவும் | Admission year from Aug'2014 to Jul'2017, Trainee data correction upto 22.02.2018 for Address & Application-Click here

Industrial School Recognition Application 2018 - Click here

05REGIONS 88GOVT. ITI's 484PVT. ITI's G31,298 + P32,684TRAINEES 32PPP ITI's 448INDUSTRIAL SCHOOLS 14RI CENTERS

CRAFTSMEN TRAINING SCHEME

In a developing country like India,witnessing a revolutionary up-gradation in literacy demand of skilled Technician is also bound to grow,

READ MORE


APPRENTICE TRAINING SCHEME

ITI passed trainees(National Trade Certificate Holder) by registering their name in Government Related Instruction Centres(RIC) and by attending Campus Interview get Apprenticeship training in private Sectors.

READ MORE


INDUSTRIAL SCHOOL

Industrial School functioning in TamilNadu train the youths depending on the Employment opportunities available in Districts,Skill Training is offered in 90trades.

READ MORE


EMPLOYMENT WING

In Tamil Nadu The Directorate of Employment and Training is the head of the Department, who is assisted by two Joint Directors. They are in charge of Employment and Career Study.

READ MORE


TAMILNADU SKILL DEVELOPMENT CORPORATION

TamilNadu Skills Development Corporation is to increase Skilled Manpower to fulfill skill needs of industries there by transforming the state into skill hub of the Country.

READ MORE


OVERSEAS MAN POWER CORPORATION

The Overseas Manpower Corporation Limited (OMC) was thus incorporated in 1978. The chief objective being promoting employment of Indian manpower in foreign countries.

READ MORE


More About Us